HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nghiên cứu dữ liệu lớn trong khí tượng thủy văn
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Hoài

Thời gian: 13h30, Thứ 6 ngày 28 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng 301, Nhà  A5, Viện Toán học

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới