HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1 (tiếp tục)
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại