HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Funnel technique for solving shortest isothetic path problems in 2D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê
Thời gian: 9h Thứ 3, ngày 25/2/2020
Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới