HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 12 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới