HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h, thứ 6, ngày 4/10/2019
Địa điểm: Phòng 605 nhà A6

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày biểu diễn tích phân của phiếm hàm tuyến trên các không gian adapted spaces. và bài toán Moment chặt cụt.

Tài liệu tham khảo: The Moment Problem, của tác giả Konrad Schmudgen.

Trở lại