HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the probability distribution of product of powers in compact Lie groups
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi (Viện Toán học)

Thời gian: 14h, Thứ 5 ngày 3/10/2019

Địa điểm: Phòng 507-508, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we use idea from topology to compute the probability distribution of the product of powers in compact Lie groups.

We show that the probability distribution can be represented as an infinite series. Moreover, in the case of the Lie group SU(2), our computations give a nice convergent series for the probability distribution.

Trở lại

Công bố khoa học mới