HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment, biểu diễn đa thức dương và ứng dụng, II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 9h30 ngày 25/9/2019
Địa điểm: Phòng 609, tòa nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: Trong báo cáo, phần đầu chúng tôi sẽ trình bày tổng quan bài toán biểu diễn đa thức dương, bài toán Moment và ứng dụng. Tiếp theo một số kết quả của các bào toán trên cho một lớp các tập nửa đại số không bị chặn sẽ được trình bày.

Trở lại

Công bố khoa học mới