HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu về dãy phổ và một vài ứng dụng trong đại số giao hoán
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (ĐHKHTN Hà Nội)

Thời gian: 9h - 17h, Thứ 5 ngày 18 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Phòng 611 Nhà A6 Viện Toán học
Tóm tắt: Dãy phổ là công cụ quan trọng trong nghiên cứu các nhóm đồng điều. Nó có nhiều ứng dụng quan trọng trong Tô pô – Đại số. Trong khuôn khổ bài nói này, chúng tôi giới thiệu về khái niệm dãy phổ và một vài ứng dụng trong nghiên cứu đối đồng điều địa phương

Chủ trì: Đoàn Trung Cường

Trở lại