HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Orlik-Solomon algebra for arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 23/5/2019
Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We introduce the construction of the orlik-solomon algebra for any hyperplane arrangement. The purpose is to prove this algebra is isomorphic to the cohomology algebra of the complement.

Trở lại

Công bố khoa học mới