HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

An introduction to the theory of hyperplane arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 18/4/2019

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản của lý thuyết sắp xếp các siêu phẳng, các hướng nghiên cứu gần đây và một số bài toán mở.

Trở lại

Công bố khoa học mới