HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

An introduction to the theory of hyperplane arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 18/4/2019

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản của lý thuyết sắp xếp các siêu phẳng, các hướng nghiên cứu gần đây và một số bài toán mở.

Trở lại