HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Existence of solutions of polynomial vector variational inequalities
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 20/3/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới