HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finite element method for optimal control problems governed by quasilinear elliptic equations (conti.)
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 21/2/2019
Địa điểm: Phòng 513, tòa nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt
Tóm tắt: Để n/c các bài toán ĐKTU, trước tiên chúng ta cần  phải n/c các phương trình trạng thái. Trong buổi seminar này chúng tôi trình bày c/m chi tiết về sự tồn tại của nghiệm và nghiệm xâp xỉ cho phương trình trạng thái là phương trình quasilinear elliptic. Trên cơ sở đó trong các buổi seminar tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày các đánh giá sai số cũng như tốc độ hội tụ của phương pháp FEM cho các bài toán ĐKTU.

Trở lại