HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Weak solutions of abstract evolutionary integro-differential equations in Hilbert spaces
Báo cáo viên: Hoàng Thế Tuấn

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 19 tháng 2 năm 2019
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội
Tóm tắt: We discuss the existence and uniqueness of weak solutions to certain abstract evolutionary integro-differential equations in Hilbert spaces by Rico Zecher.

Trở lại

Công bố khoa học mới