HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the homology groups H_*(G_d, V^{\otimes d})
Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn (ĐHKHTN)

Thời gian: 9h, Thứ 4, Ngày 16/1/2019.
Địa điểm: Phòng 612 Tòa A6 Viện Toán học
Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới