HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Semi-implicit approximation scheme for non-colliding particle systems
Báo cáo viên: Lương Đức Trọng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: We introduce some semi-implicit approximation schemes for some class of non-colliding particle systems modeled by stochastic differential equations with Holder continuous diffusion coefficients. We estimate rate of convergence in the mean-square sense.

Trở lại

Công bố khoa học mới