HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Fibered Categories
Báo cáo viên: GS TSKH Phùng Hồ Hải

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới