HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Mấy vấn dề hiện đại của Hệ mờ bức tranh
Báo cáo viên: Bùi Công Cường

Thời gian: 14h30 Thứ 2, ngày 8 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611-612, Tầng 6 nhà A6, Viện Toán học, 18B Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới