HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một ngày Hệ động lực và Phương trình Đạo hàm riêng
Xuân Hòa, 29/9/2018
Ban tổ chức: Trần Văn Bằng và Đoàn Thái Sơn

Báo cáo mời: Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Đăng ký và các báo cáo đóng góp: Xin gửi về địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 18 tháng 09 năm 2018

Thời gian và địa điểm: 29 tháng 09 tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc.

Chương trình và Tóm tắt báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới