HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Proper Connection number of Graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 20/09/2018.
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.

Trở lại

Công bố khoa học mới