HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Thời gian: 14h30, Thứ tư, 19/9/2018

Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Giới thiệu về mô hình chiếu sáng cơ bản trong đồ họa máy tính và kĩ thuật tô bóng Phong.

Tài liệu tham khảo

  1. Hearn, Baker, Carither. Computer Graphics with Open GL, 4th edition, Person 2013.

Trở lại

Công bố khoa học mới