HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 12/6/2018
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We present some stability estimates for backward parabolic equations and suggest some regularization methods for stabilizing the problems.

Trở lại

Công bố khoa học mới