HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Navier-Stokes equations with regularity in one direction
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Thời gian: 9h30, Thứ 4, Ngày 18/4/2018
Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: We study sufficient conditions for the regularity of Leray-Hopf solutions of the Navier-Stokes equations.

Trở lại

Công bố khoa học mới