HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Iwahori-Hecke and Yokonuma-Hecke algebras
Báo cáo viên: Prof. Ivan Marin (Université d'Amiens)

Thời gian: 9h00, Thứ 4, Ngày 14/3/2018
Địa điểm: Phòng 507-508 Tầng 5 Nhà A6
Tóm tắt: After having reviewed classical constructions as well as recent results on the Hecke algebras associated to (complex) reflection groups, we present a natural extension of these with similarly nice properties.

Trở lại

Công bố khoa học mới