HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Sobolev–Lorentz spaces
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Thời gian: 9h sáng thứ 4 ngày 14/3/2018.
Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6
Tóm tắt: In this talk, we present the Sobolev–Lorentz spaces which are more general than the classical Sobolev spaces, we shall present the embedding theorem in Sobolev-Lorentz spaces which improves the classical Sobolev inequality. Finally, we shall present the pointwise product of two functions in Lorentz spaces which is a generalization of the Holder inequality.

Trở lại

Công bố khoa học mới