HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lower bound at infinity for solutions of second order elliptic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tú

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 6/2/2018
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We will discuss the derivarition of lower bounds for solutions of second order elliptic equations using Carleman estimates.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới