HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lower bound at infinity for solutions of second order elliptic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tú

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 6/2/2018
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We will discuss the derivarition of lower bounds for solutions of second order elliptic equations using Carleman estimates.

Trở lại

Công bố khoa học mới