HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Cohen-Macaulay graphs and Cohen-Macaulay oriented graphs
Báo cáo viên: Hà Huy Tài (Tulane University, USA)

Thời gian: 9h, Thứ tư, ngày 31/1/2018
Địa điểm: Phòng Semina Tầng 6, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: We shall discuss a number of combinatorial constructions resulting in Cohen-Macaulay graphs and Cohen-Macaulay oriented graphs.

Trở lại