HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Asymptotic behavior for non-autonomous functional differential inclusions with delays
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đắc

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 9/1/2018
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we will show some results  on the behavior of the solution to nonautonomous semilinear differential evolution inclusions with delays in Banach spaces using pullback attractor theory and stability theory.

Trở lại

Công bố khoa học mới