HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Noise induces phenomena in nonlinear systems
Báo cáo viên: Đoàn Thái Sơn

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 26/12/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we discuss some dynamical phenomena of nonlinear systems induced by noise. We also give some analytical proofs of these phenomena

Trở lại

Công bố khoa học mới