HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Regularization of Quasi Variational Inequalities
Người báo cáo: Christiane Tammer (Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, CHLB Đức)

Thời gian: 9:30, Thứ 4, ngày 6, tháng 12 năm 2017
(tiệc trà từ 9:15)
Địa điểm: Hội trường 301 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới