HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn (tiếp)
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Thời gian: 14h00, Thứ 2 ngày 23/1/2017
Địa điểm: P4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới