HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Robust stabilization via decentralized control of positive fractional-order interconnected systems with heterogeneous time-varying delays
Người báo cáo: Chu Trọng Kính

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 17/1/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới