HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tính ổn định vi phân của bài toán điều khiển tối ưu lồi rời rạc (cont.)
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 4/1/2017
Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Differential stability of convex discrete optimal control problems in Banach spaces is studied in this paper. By using some recent results of An and Yen [Appl. Anal. 94, 108–128 (2015)] on differential stability of parametric convex optimization problems under inclusion constraints, we obtain an upper estimate for the subdifferential of the optimal value function of a parametric convex discrete optimal control problem, where the objective function may be nondifferentiable. If the objective function is differentiable, the obtained upper estimate becomes an equality. It is shown that the singular subdifferential of the just mentioned optimal value function always consists of the origin of the dual space.

Trở lại

Công bố khoa học mới