HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Fourier transform of positive functions and Riemann hypothesis
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Thời gian: 9h, thứ 6, ngày 6/3/2015

Địa điểm: Phòng 109, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt:The Fourier transform of the positive function $exp left(- right)$ is nowhere 0 in the real line. The famous Riemann Hypothesis is equivalent to the fact that the Fourier transform of the positive function $frac}{1+exp }$ is nowhere 0 on the real line $left( sigma >1/2 right).$

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới