HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về Hệ số Hilbert và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy
Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Long

Thời gian: 9h00, thứ 4 ngày 21/1/2015

Địa điểm: Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắtTrong báo cáo này, tôi giới thiệu các kết quả chính của luận án tiến sĩ chuẩn bị xin bảo vệ dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường. Trong luận án, chúng tôi đưa ra các kết quả về chặn đều chỉ số chính quy của môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy, tính không âm của một hiệu chỉnh hàm Hilbert-Samuel và đặc trưng môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy qua các hệ số Hilbert.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới