HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số lớp toán tử gộp trong tập mờ
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Thời gian: 14h30, thứ 2, ngày 19/1/2015

Địa điểm: Phòng 4, nhà A14,  Viện Toán học, 18  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới