Hội nghị trong năm

Phương trình vi tích phân và ứng dụng
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 29/03/2022

Người chủ trì: Đoàn Thái Sơn

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Trao đổi một số vấn đề lý thuyết định tính và điều khiển của một số lớp phương trình vi tích phân

Địa điểm: Phòng Semina, Tầng 5, Nhà A6, Viện Toán học

Đăng ký tham dự gửi về: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại

Công bố khoa học mới