Giải thưởng Viện Toán học

Giải thưởng Viện Toán học là giải thưởng dành cho những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu Toán học. Ứng viên không nhất thiết là người Việt Nam phải đang làm việc (hoặc có vị trí làm việc) tại Việt Nam trong năm xét và có tuổi đời không quá 40 tuổi (tính đến ngày 1 tháng 1 năm xét Giải thưởng).
Giải thưởng Viện Toán học được xét và trao tặng hai năm một lần, vào các năm lẻ. Người nhận Giải thưởng sẽ được trao Giấy chứng nhận và một số tiền thưởng.
Hồ sơ đăng ký xét thưởng do ứng viên tự chuẩn bị, bao gồm

  • Lý lịch khoa học (theo mẫu)
  • Tên  cụm công trình  đăng ký Giải thưởng, cùng bản sao của các công trình tiêu biểu (không quá 5 công trình) và một bản giới thiệu tóm tắt nội dung cụm công trình (không quá 3 trang).
  • Một bản giới thiệu của một nhà khoa học.

Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm xét thưởng và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 cùng năm. Hồ sơ có thể gửi bằng e-mail tới Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Toán học, hoặc qua bưu điện tới Văn phòng Viện Toán học.
Giải thưởng sẽ được công bố vào cuối tháng 11 năm xét thưởng.
Sơ lược lịch sử Giải thưởng
Năm 1982, Viện Toán học thành lập Giải thưởng "Công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ" để trao cho ứng viên là cán bộ của Viện có tuổi đời không quá 35 tuổi. Từ năm 1995, đổi tên là "Giải thưởng khoa học cho cán bộ trẻ" để trao cho ứng viên là cán bộ của Viện có tuổi đời không quá 40 tuổi. Từ năm 1997, giải thưởng được đổi tên thành "Giải thưởng Viện Toán học" và được trao cho ứng viên trong cả nước có tuổi đời không quá 40 tuổi.

Dưới đây là danh sách những người đã được trao Giải thưởng Viện Toán học

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới