Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 23/4/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

27/09/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Giải tích
11/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới