Fibered Categories
Báo cáo viên: GS TSKH Phùng Hồ Hải

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới