Hội nghị

Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2022"
Thời gian: ngày 28-29/4/2022
Poster HoithaosinhvienNCKH2022
Mục đích: tạo điều kiện cho các sinh viên tiềm năng trình bày và trao đổi các vấn đề nghiên cứu toán học đã được đọc, hiểu trong thời gian làm việc tại Viện Toán học.
Thời gian: ngày 28-29/4/2022
Địa điểm: Phòng 508, nhà A6, Viện Toán học
Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
Chương trình chi tiết xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới