Hội nghị

Hội thảo khoa học "Kỉ niệm 45 năm thành lập Viện Toán học"
Tuần Châu, 17-19/4/2015

Chương trình

HỘI THẢO KHOA HỌC 

“KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN TOÁN HỌC”

Tuần Châu, 17 – 19/4/2015

 

Chiều 17/4

 • 14h – 18h:  Đón tiếp đại biểu

Buổi sáng, ngày 18/4

Chủ tọa: Vũ Ngọc Phát

 • 9h – 9h15:  Khai mạc
 • 9h15 – 10h: Phan Thị Hà Dương,  Hoạt động khoa học của Phòng Cơ sở Toán học của Tin học trong 5 năm 2010 - 2015
 • 10h – 10h45: Ngô Việt Trung, Một số kết quả nổi bật của Phòng Đại số trong 5 năm 2010 - 2015
 • 10h45 – 11h30: Hồ Minh Toàn, Phòng Giải tích Toán học: Một số hoạt động tiêu biểu giai đoạn 2010 – 2015

 

Buổi chiều, ngày 18/4

Chủ tọa: Hà Huy Khoái

 • 14h – 14h45:  Phan Thành An, Một số kết quả nổi bật của Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học trong 5 năm 2010 - 2015
 • 14h45 – 15h30:  Vũ Thế Khôi, Một số kết quả nổi bật của Phòng Hình học và Tôpô trong 5 năm 2010 - 2015
 • 15h30 – 16h15: Nguyễn Quốc Thắng, Một số kết quả nổi bật của Phòng Lý thuyết  số trong 5 năm 2010 - 2015
 • 16h15 – 17h: Đinh Nho Hào, Một số kết quả chính của Phòng Phương trình vi phân trong 5 năm 2010 - 2015

Buổi sáng  19/4

Chủ tọa: Nguyễn Khoa Sơn

 • 9h – 9h45: Trương Xuân Đức Hà, Một số kết quả nổi bật của Phòng Tối ưu và Điều khiển trong 5 năm 2010 - 2015
 • 9h45 – 10h30: Nguyễn Đông Yên, Một số kết quả nổi bật của Trung tâm đào tạo sau đại học trong 5 năm 2010 - 2015
 • 10h30 – 11h15: Hồ Đăng Phúc, Về kết quả nghiên cứu của Phòng Xác suất và Thống kê toán học giai đoạn 2010 - 2015

 

Trở lại

Công bố khoa học mới