Hà Huy Khoái


GS. TSKH. NCVCC (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Giải tích p-adic, giải tích phức


Liên hệ
Phòng làm việc: 115, Nhà A5
Điện thoại: +84 4 37563474/115
Email: hhkhoai AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh:    1946

Nơi sinh:     Hà Tĩnh

 • Đại học:   1967, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sĩ: 1978, Viện Steklov, VHLKHLX, Matxcơva, Nga
 • Tiến sĩ khoa học: 1984, Viện Steklov, VHLKHLX, Matxcơva, Nga
 • Phó giáo sư: 1983
 • Giáo sư: 1991
 • Viện sĩ TWAS : 2004


Các vị trí công tác đã qua

 • Chủ tịch HĐKH Viện Toán học: 2000-2001
 • Viện trưởng Viện Toán học: 2001-2007
 • Chủ tịch HĐCDGS Ngành Toán: 2009-2014


Các lĩnh vực quan tâm

 • Đại số -Lý thuyết số
 • Giải tích phức
 • Lịch sử toán học

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

 

Danh sách gần đây
1Hà Huy Khoái, Vu Hoai An and Le Quang Ninh, Uniqueness Theorems for Holomorphic Curves with Hypersurfaces of Fermat–Waring Type, Complex Analysis and Operator Theory,  8 (2014), 1747-1759, SCI(-E), Scopus.
2Hà Huy Khoái, On contemporary Mathematics in Vietnam. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 39 (2013), 375-383.
3Hà Huy Khoái, Vu Hoai An, Value-sharing problem for $p$ - adic meromorphic functions and their difference operators and difference polynomials,  Ukrainian Mathematical Journal, 64 (2012), 147 -- 164, SCI(-E); Scopus.
4Hà Huy Khoái, Vu Hoai An and Nguyen Xuan Lai, Value sharing problem and uniqueness for $p$-adic meromorphic functionsAnnales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp., 38 (2012), 57 -- 70, SCI(-E); Scopus.
5Hà Huy Khoái, Vu Hoai An, Value distribution problem for p-adic meromorphic functions and their derivatives, Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse, T. 20 (2011), 137-151.
6Hà Huy Khoái, On complex analysis in Vietnam, Acta Math. Vietnamica, 35 (2010), 1 -- 6, Scopus.
7Hà Huy Khoái, On the contemporary mathematics in Vietnam, Science and Culture Review, 6 (2009), 83-92.
8Hà Huy Khoái, Tạ Thị Hoài An, A survey on uniqueness polynomials and unique range sets. In: Some topics on value distribution and differentiability in complex and p-adic analysis.,143-163; Math. Monogr. Ser., 11, Sci. Press Beijing, 20008.
9Tạ Thị Hoài An, Hà Huy Khoái, Uniqueness polynomials and unique range sets. Some topics on value distribution and differentiability in complex and p-adic analysis, 148–163, Math. Monogr. Ser., 11, Sci. Press Beijing, Beijing, 2008.
10Hà Huy Khoái, p-adic Fatou-Bieberbach maps, Inter. J. Math. 16 (2005), 303 - 306.
11Hà Huy Khoái, C. C. Yang, On the fuctional equation P(f) = Q(g), In: Value distribution theory. Kluwer Acad. Publ. Dordrecht 2004, 201 - 207.
12Hà Huy Khoái, L. T. H. Thu, p-adic interpolation and applications. In: Finite or infinite dimensional complex analysis and applications, 143 - 151. Adv. Complex Anal. Appl. 2, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2004.
13Pham Huy Dien, Hà Huy Khoái, Mã hoá thông tin. NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2004, 300 trang (in Vietnamese).
14Hà Huy Khoái, P. H. Điển, Số học thuật toán: cơ sở lý thuyết và tính toán thực hành (in Vietnamese), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
15Hà Huy Khoái, Vu Hoai An, Value distribution for p-adic hypersurfaces, Taiwanese J. Math. 7 (2003), 51 - 67.
16Hà Huy Khoái, Pham Huy Dien, Số học thuật toán. NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2003, 238 trang (in Vietnamese).
17Pham Huy Dien, Hà Huy Khoái, Mã hoá thông tin điện tử và vấn đề triển khai trong thực tiễn Việt Nam. Tạp chí ứng dụng Toán học 1 (2003), 5 - 22.
18Hà Huy Khoái, Tạ Thị Hoài An, Uniqueness problem with truncated multiplicities for meromorphic functions on a non-Archimedean field, Southeast Asian Bull. Math. 27 (2003), 477 - 486.
19Hà Huy Khoái, A survey on the p-adic Nevanlinna theory and recent articles, Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998),  Acta Math. Vietnam. 27 (2002), 321 - 332.
20Hà Huy Khoái, Tạ Thị Hoài An, On uniqueness polynomials and bi-URs for $p$-adic meromorphic functions, J. Number Theory 87 (2001),  N0 2, 211 - 221.
21Hà Huy Khoái, Hyperbolic surfaces in P3(C), Proc. Amer. Math. Soc. 125 (1997), 3527 - 3532.
22Hà Huy Khoái, p-adic hyperbolic surfaces. Acta Math. Vietnam. 22 (1997), 501-514.
23Hà Huy Khoái, Borel curves in projective hypersurfaces. Publ. Center Funct. Complex Anal. 1 (1997), 79 - 86.
24Hà Huy Khoái, An algebraic characterization of complex hyperbolic spaces. Vietnam J. Math. 25 (1997), 175 - 178.
25Hà Huy Khoái, Introduction to algorithmic arithmetic (in Vietnamese) – Nhập môn số học thuật toán. NXB Khoa học và Kĩ thuật 1997.
26Hà Huy Khoái, Recent work on hyperbolic spaces. Vietnam J. Math. 25 (1997), 1 - 13.
27Hà Huy Khoái, Mai Van Tu, p-adic Nevanlinna-Cartan theorem. Internat. J. Math 6 (1995), 710 - 731.
28Hà Huy Khoái, Heights for p-adic holomorphic functions and applications. In: Proceedings of the International Symposium on Holomorphic mappings, Diophantine Geometry and Related topics, RIMS Lecture Note 819 (1993), 96 - 105.
29Hà Huy Khoái, Nguyen Van Khue, Finite codimensional subalgebras of Stein algebras and semiglobally Stein algebras. Trans. AMS (1992), 503 - 509.
30Hà Huy Khoái, Heights for p-adic meromorphic functions and value distribution theory. Vietnam. J. Math 20:1 (1992), 14 - 29.
31Hà Huy Khoái, Sur les series L associées aux formes modulaires. Bull. Soc. math. France 120 (1992), 1 - 13.
32Hà Huy Khoái, La hauteur d'une suite de points dans Cpk et l'interpolation des fonctions holomorphes de plusieurs variables. C. R. A. Sc. Paris 312 (1991), 903 - 905.
33Hà Huy Khoái, La hauteur des fonctions holomorphes p-adiques de plusieurs variables. C. R. A. Sc. Paris 312 (1991), 751 - 754.
34Hà Huy Khoái, My Vinh Quang, p-adic Nevanlinna theory. Lecture Notes in Math. 1351 (1988), 138 - 152.
35Hà Huy Khoái, Sur le théorème de Morera p-adique. Univ. Paris 7, Groupe d'Etude d'Analyse Ultramétrique, 15-ème année, 1987-1988, 29 - 34.
36Hà Huy Khoái, Sur la théorie de Nevanlinna p-adique. Univ. Paris 7, Groupe d'Etude d'Analyse Ultramétrique, 15-ème année, 1987-1988, 35 - 39.
37Hà Huy Khoái, p-adic analysis and arithmetic functions. Proc. of the 3-rd Congress of Math. Hanoi, 1985 (in Vietnamese).
38Hoang Tuy, Hà Huy Khoái, N. V. Khue and N. X. My, Introduction to algebra and topology. two volumes (in Vietnamese) – Nhập môn Đại số và Tôpô. NXB Bộ Đại học1984.
39Hà Huy Khoái, p-adic analysis and p-adic L-functions associated to modular forms. Dr. Sc. Thesis, Steklov Math. Inst., Moscow 1983 (in Russian).
40Hà Huy Khoái, p-adic Interpolation and continuation of p-adic functions. Lecture Notes in Math. 1013 (1983), 252 - 265.
41Hà Huy Khoái, On p-adic meromorphic functions. Duke Math. J. 50 (1983), 695 - 711.
42Hà Huy Khoái, p-adic interpolation and the Mellin-Mazur transform. Acta Math. Vietnam 5 (1980), 77 - 99 .
43Hà Huy Khoái, On p-adic L-functions associated to elliptic curves. Mat. Zametki 26 (1979), (in Russian). AMS translation: Math. Notes 26 (1980), 629-634.
44Hà Huy Khoái, On p-adic interpolation. Mat. Zametki, 26:1 (1979). AMS translation Math. Notes 26 (1980), 541 - 549 (in Russian).
45Hà Huy Khoái, Sur une conjecture de Mazur et Swinnerton-Dyer. C. R. A. Sc. Paris 289 (1979), A483 - A485.
46Hà Huy Khoái, p-adic interpolation and the Mellin-Mazur transform. Ph. D. Thesis, Steklov Math. Inst., Moscow, 1978 (in Russian).
47Hà Huy Khoái, Nguyen Van Khue, Holomorphic mappings on Banach analytic manifolds. Func. Analyz i ego Priloz. 4:4 (1973), (in Russian).
48Hà Huy Khoái, Finitely extension property of holomorphic functions on analytic sets. Vietnam. Math. J. 1 (1973) (in Vietnamese).
49Hà Huy Khoái, Finiteness for complex analytic spaces. Vietnam. Math. J. 1 (1973), (in Vietnamse).
50Hà Huy Khoái, N. V. Khue , Holomorphic mappings on Banach analytic manifolds. Acta Scientiarum Vietnam. 1971, (in Russian).