Phong Thị Thu Huyền


ThS

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: P212, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 (024)37563474/212
Email: ptthuyen AT math.ac.vn

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Quảng Ninh

  • 2007-2011: Đại học, Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.
  • 2011-2012: Thạc sĩ, Viện Toán học, Việt Nam
  • 2012-2013, Đại học Limoges, Pháp


Chuyên ngành
: Tối ưu


Các vị trí công tác đã qua
: Nghiên cứu viên


Các lĩnh vực quan tâm
: Toán học

Danh sách gần đây
1Nguyễn Ngọc Hải, Phan Thành An, Phong Thị Thu Huyền, Shortest paths along a sequence of line segments in Euclidean spaces, Journal of Convex Analysis, 26 (4) (2019) (Scopus, SCI(-E)).