Nguyễn Quốc Thắng


GS. TS. NCVCC

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: Số học, hình học của nhóm đại số


Liên hệ
Phòng làm việc: 404, Nhà A6
Điện thoại: +84 (02)4 38361121 Ext 404
Email: nqthang AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

 • Đại học: 1975 – 1980,Đại học Tổng hợp Beloruss, Minsk, Belarus
 • Tiến sĩ:1991 – 1994,Đại học Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada
 • Phó giáo sư: 2002
 • Giáo sư: 2010


Chuyên ngành
: Số học, hình học, và đối đồng điều của nhóm đại số và các vấn đề liên quan.

Các vị trí công tác đã qua

 • Nghiên cứu viên sau TS: ĐH McMaster, Hamilton, Ontario, Canada (1994-1996)
 • Nghiên cứu viên sau TS: Học Viện Công nghệ Israel-Technion, Haifa, Israel (1997-1998)
 • Nghiên cứu viên: Max Plank Institut fur Mathematik, Bonn, 1995, 2006
 • Nghiên cứu viên: I.H.E.S, Bures sur Yvettes, 2004, 2008
 • Nghiên cứu viên: ĐH. Essen, Germany, 2008
 • Nghiên cứu viên cao cấp: VIASM, 2012
 • Ban biên tập Vietnam Journal of Mathematics

Các lĩnh vực quan tâm: (các chuyên ngành): Lý thuyết Số, Đại số giao hoán và kết hợp, Hình học đại số, Đại số đồng điều, Lý thuyết nhóm (nhóm Lie, nhóm đại số, nhóm rời rạc).

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Quốc Thắng, On some arithmetic questions of reductive groups over algebraic extensions of local and global fields, Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 99 (2023), No1., 1--6. (SCIE, Scopus).
2Nguyễn Quốc Thắng, A note on obstructions to weak approximation and Brauer and R-equivalence relations for homogeneous spaces over global fields, Proceedings of the Japan Academy, Ser.A, 98 (2022), 84-89, (SCI-E, Scopus).
3Nguyễn Quốc Thắng, On the Tits indices of absolutely almost simple algebraic groups over local and global fields. Journal of Pure and Applied Algebra 226 (2022), no. N9, Paper No. 107031, 42 pp (SCI-E, Scopus).
4Nguyễn Quốc Thắng, On Brauer–Manin obstructions and analogs of Cassels–Tate’s exact sequence for connected reductive groups over global function fields, Proceedings of the Japan Academy, Ser. A, Mathematical Sciences, 97(9): 67-72 (November 2021), (SCI-E, Scopus).
5Nguyễn Quốc Thắng, Tate-Shafarevich kernel, weak Brauer and R-equivalence on connected reductive groups over local and global fields, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, v. XX (2020), No.3, pp. 1009-1070, (SCI(-E), Scopus).
6Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some local–global principles for linear algebraic groups over infinite algebraic extensions of global fields, Linear Algebra and its Applications, 568 (2019), 39--83, SCI(-E), Scopus.
7Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology of connected reductive groups and Kottwitz exact sequence, Bulletin des Sciences Mathématiques, 151 (2019), Pages 66-138, SCI(-E), Scopus.
8Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principles for homogeneous spaces of algebraic groups over global fields of positive characteristic, Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 292 (2016), 171-184,SCI(-E); Scopus
9Ngô Thị Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principles for algebraic groups over global fields. III. Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 92 (2016), 87–91, SCI(-E); Scopus.
10Nguyễn Quốc Thắng, A Norm Principle for Class Groups of Reductive Group Schemes over Dedekind Rings of Integers of Local and Global Fields, Vietnam Journal of Mathematics, 43(2015), 257-281, Scopus.
11Ngo Thi Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principle for algebraic groups over global fields, II. Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 8 (2014), 107 - 112, SCI(-E), Scopus.
12Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, Some topics in geometric invariant theory over non-algebraicaly closed fields, Handbook on Group Actions, vol. II. Inter. Press, 2014, 451 - 477
13Ngo Thi Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principles for algebraic groups over global fields. Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 90 (2014), 73–78, SCI(-E), Scopus.
14Dao Phuong Bac, Nguyễn Quốc Thắng, On the topology on group cohomology of algebraic groups over complete valued fields, Journal of Algebra 399 (2014), 561–580, SCI(-E); Scopus.
15Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology of semisimple algebraic groups  over local and global fields of positive  characteristic, III, Mathematische Zeitschrift, 275 (2013), 1287 - 1315, SCI(-E); Scopus.
16Dao Phuong Bac, Nguyễn Quốc Thắng, On the topology of geometric and relative orbits for action of algebraic groups  over complete fields, Journal of Algebra, 390 (2013), 181 - 198, SCI(-E); Scopus.
17Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, On the topology of relative orbits for actions of algebraic tori over local fields,  Journal of Lie Theory, 22 (2012), 1025 -- 1038, SCI(-E); Scopus.
18Nguyễn Quốc Thắng, On galois cohomology of semisimple groups over local and global fields of positive characteristic, II,  Mathematische Zeitschrift, 270 (2012), 1057 -- 1065, SCI(-E); Scopus.
19Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology and weak approximation  in connected reductive  groups over fields of positive characteristics,  Proceedings of Japan  Academy, Series A: Mathematical Sci.  87 (2011), 1 - 6, SCI(-E); Scopus.
20Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, Galois cohomology of unipotent algebraic groups  and field extensions,  Communications in Algebra  39 (2011), 3923 - 3938, SCI(-E); Scopus.
21Nguyễn Quốc Thắng, Equivalent conditions for (weak) corestriction principle for non-Abelian etale cohomology of group schemes, Vietnam Journal of Mathematics, 38 (2010), 89 -- 116, Scopus.
22Nguyễn Quốc Thắng, D. P. Bac, On the topology of relative orbits for actions of algebraic groups over complete fields, Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 86 (2010), 133 -- 138, SCI(-E); Scopus.
23Nguyễn Quốc Thắng, D. P. Bac, On a relative version of a theorem of Bogomolov over perfect fields and its applications, Journal of Algebra, 324 (2010), 1259 -- 1278, SCI(-E); Scopus.
24Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, On the topology on group cohomology of algebraic groups defined over local fields, In: Proc. of the International Conf. on Research and Education in Math., Univ. Putra Malaysia, Kuala-Lampur, Malaysia, (2009) 524 – 530.
25Nguyễn Quốc Thắng, On Galois cohomology of semisimple groups over local and global fields of positive characteristic, Math. Z. 259 (2008), 457 - 467.
26Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On the Galois and flat cohomology of unipotent algebraic groups over local and global function fields I, J. Algebra 319 (2008), 4288 - 4324.
27Dao Phuong Bac, Nguyễn Quốc Thắng, Relative versions of theorems of Bogomolov and Sukhanov over perfect fields, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 84 (2008), 101 - 106.
28Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On an analog of Serre's conjectures, Galois cohomology and defining equation of unipotent algebraic groups, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 83 (2007), 93 - 98.
29Nguyễn Quốc Thắng, Corestriction principle for non-abelian cohomology of reductive group schemes over arithmetical rings, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 82 (2006), 147 - 151.
30Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, Some rationality properties of observable groups and related questions, Illinois J. Math. 49 (2005), 431 - 444.
31Nguyễn Quốc Thắng, Nguyen Duy Tan, On the Galois and flat cohomology of unipotent algebraic groups over non-perfect fields, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 81 (2005), 121 - 123.
32Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Tân, On the surjectivity of localization maps for Galois cohomology of unipotent algebraic groups over fields. Comm.Algebra 32 (2004), 3169 - 3177.
33Nguyễn Quốc Thắng, Weak corestriction principle for non-abelian Galois cohomology, Homology, Homotopy Appl. 5 (2003), 219 - 249.
34Nguyễn Quốc Thắng, Zariski dense subgroups of semisimple algebraic groups with isomorphic p-adic closures, J. Lie Theory 13 (2003), 13 - 20.
35Nguyễn Quốc Thắng, Weak approximation, Brauer and R-equivalence in algebraic groups over arithmetical fields. II. J. Math. Kyoto Univ. 42 (2002), 305 - 316.
36Nguyễn Quốc Thắng, On corestriction principle in non abelian Galois cohomology over local and global fields, J. Math. Kyoto Univ. 42 (2002), 287 - 304.
37Nguyễn Quốc Thắng, On isomorphism classes of Zariski dense subgroups of semisimple algebraic groups with isomorphic p-adic closures. Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 78 (2002), 60 - 62.
38Nguyễn Quốc Thắng, A note on finitely generated nilpotent groups, Expo. Math. 19 (2001), 3 - 23.
39Nguyễn Quốc Thắng, Weak approximation, Brauer and R-equivalence in algebraic groups over arithmetical fields. J. Math. Kyoto Univ. 40 (2000), 247 - 291.
40Nguyễn Quốc Thắng, Number of connected components of real adjoint groups. Comm. Algebra 28 (2000), 1097 - 1110.
41Nguyễn Quốc Thắng, On the rationality of almost simple algebraic groups. Int. J. Math. 10 (1999), 642 - 665.
42Nguyễn Quốc Thắng, A remark on pattern problems for matrix groups. Linear Algebra Appl. 292 (1999), 179 - 185.
43Nguyễn Quốc Thắng, Rationality of almost simple algebraic groups. J. Math. Kyoto Univ. 39 (1999), 185 - 202.
44Nguyễn Quốc Thắng, Corestriction principle in non-abelian Galois cohomology. Proc. Japan Academy 74 (1998), 63 - 67.
45Nguyễn Quốc Thắng, Weak approximation, R-equivalence and Whitehead group, In: Algebraic K-Theory. Fields Inst. Comm. 16 (1997), 35 - 44.
46D. Ž. Đoković, Nguyễn Quốc Thắng, Lie groups with dense exponential images. Math. Z. 225 (1997), 35 - 47.
47Nguyễn Quốc Thắng, Complementary note on similitudes of forms. J. Math. Sciences Univ. Tokyo 3 (1996), 445 - 447.
48Nguyễn Quốc Thắng, On weak approximation in algebraic groups and varieties defined by a system of forms. J. Pure and App. Algebra 113 (1996), 67 - 90.
49Nguyễn Quốc Thắng, D. Đokovíc , Surjective maps between root systems with zero. Canadian Math. Bull. 39 (1996), 25 - 34.
50Nguyễn Quốc Thắng, Some local-global principles in the arithmetic of algebraic groups over real function fields. Math. Z. 221 (1996), 1 - 19.
51D. Z. Dokovic, Nguyễn Quốc Thắng, On the exponential map of almost simple real algebraic groups. J. Lie Theory 5 (1995), 275 - 291.
52Nguyễn Quốc Thắng, Stable conjugacy of connected subgroups of real algebraic groups. Comm. Algebra 23 (1995), 2079 - 2090.
53Nguyễn Quốc Thắng, Hermitian forms over division algebras over real function fields. Corrigendum. Manuscripta Math. 82 (1994), 445 - 447.
54Nguyễn Quốc Thắng, On some new local-global principles over a real function field. Commun. Algebra 22 (1994), 2205 - 2219.
55Nguyễn Quốc Thắng, D. Đokovíc, Conjugacy classes of maximal tori in simple real algebraic groups and applications. Canadian J. Math. 46 (1994), 699 - 717.
56Nguyễn Quốc Thắng, Hermitian forms over division algebras over real function fields. Manuscripta Math. 78 (1993), 9 - 35.
57Nguyễn Quốc Thắng, On multiplicators of hermitian forms of type Dn. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sec. IA, 39 (1992), , 33 - 42.
58Nguyễn Quốc Thắng, On the weak approximation in algebraic groups. Contemp. Mathematics (AMS), 131 (1992) (Part 1), 423 - 426.
59Nguyễn Quốc Thắng, A note on the Hasse principle. Addenda. Acta Arithmetica 59 (1991), 145 - 147.
60Nguyễn Quốc Thắng, On the weak Hasse principle. Bull. Polish Acad. Sci. 39 (1991), 141 - 145.
61Nguyễn Quốc Thắng, A note on the Hasse principle. Acta Arithmetica 54 (1990), 171 - 184.
62Nguyễn Quốc Thắng, On the determination of multiplicators of similitudes over local and global fields. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sec. IA 36 (1989), N0 3, 789 - 802.