Nguyễn Thị Vân Hằng


Ths. NCV

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu


Liên hệ
Phòng làm việc: 210,Nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 210
Email: ntvhang AT math.ac.vn

Lí lịch khoa học

  • 2009: Đại học, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội
  • 2011: Thạc sĩ, Đại học Limoges, Limoges, Pháp

Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện : 8/2011

Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết tối ưu, Giải tích lồi, Giải tích biến phân


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Thị Vân Hằng, Jen-Chih Yao, Sufficient conditions for error bounds of difference functions and applications, Journal of Global Optimization, 66 (2016), 439–456.
2Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, On the Problem of Minimizing a Difference of Polyhedral Convex Functions Under Linear Constraints, Journal of Optimization Theory and Applications, 171 (2016), 617–642.
3Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, Optimality conditions and stability analysis via the Mordukhovich subdifferential, Numerical Functional Analysis and Optimization, 36 (2015), 364 - 386.
4Nguyễn Thị Vân Hằng, The penalty functions method and multiplier rules based on the Mordukhovich subdifferential. Set-Valued Var. Anl. 22 (2014), 299-321.