Nguyễn Thị Vân Hằng


ThS

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu


Liên hệ
Phòng làm việc: 210,Nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 210
Email: ntvhang AT math.ac.vn

Lí lịch khoa học

  • 2009: Đại học, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội
  • 2011: Thạc sĩ, Đại học Limoges, Limoges, Pháp

Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện : 8/2011

Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết tối ưu, Giải tích lồi, Giải tích biến phân


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Thị Vân Hằng, Jen-Chih Yao, Sufficient conditions for error bounds of difference functions and applications, Journal of Global Optimization, 66 (2016), 439–456, SCI(-E); Scopus.
2Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, On the Problem of Minimizing a Difference of Polyhedral Convex Functions Under Linear Constraints, Journal of Optimization Theory and Applications, 171 (2016), 617–642, SCI; Scopus.
3Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, Optimality conditions and stability analysis via the Mordukhovich subdifferential, Numerical Functional Analysis and Optimization, 36 (2015), 364 - 386, SCI(-E), Scopus.
4Nguyễn Thị Vân Hằng, The penalty functions method and multiplier rules based on the Mordukhovich subdifferential. Set-Valued and Variational Analysis 22 (2014), 299-321, SCI(-E); Scopus.