Nguyễn Quang Khải


CN

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng P305, Nhà A5
Điện thoại: 84 (02)4 37563474/ 305
Email: nqkhai AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1998

Nơi sinh: Phú Thọ

2020: Đại học Sư phạm Hà Nội – Hà Nội, Việt Nam

Chuyên ngành: Đại số-Lý thuyết số

Các lĩnh vực quan tâm: Hình học đại số, Số đại số


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH