Ngô Đắc Tuấn


PGS. TSKH

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Email: ngodac@math.univ-lyon1.fr

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet