Bài giảng viện

Bài giảng đại chúng "Những thách thức trong Giảng dạy Toán học, từ bậc phổ thông đến bậc tiến sỹ"
Người trình bày: Giáo sư Neal Koblitz

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 25 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Từ kinh nghiệm tại một số nước đang phát triển cũng như tại Mỹ và nhiều năm ở Liên Xô trước đây, tôi sẽ trao đổi về những bài học về phương thức tốt nhất để giúp một nhà toán học tương lại có thể đón nhận một sự nghiệp tươi sáng.

Các đề tài được trao đổi gồm:

  • Chuẩn bị cho sinh viên toán làm việc trong các lĩnh vực ứng dụng và trong các ê kíp làm việc liên ngành
  • Nền tảng xã hội cho một nhà toán học
  • Một số ưu việt của hệ thống giáo dục tại Mỹ ở trình độ cao
  • Mối quan hệ giữa nghiên cứu và giảng dạy
  • Vai trò của nhà toán học trong xã hội

Trở lại

20/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
22/11/19, Bài giảng viện:
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
02/12/19, Hội nghị, hội thảo:
School “INVERSE PROBLEMS”
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
09/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
13/12/19, Bài giảng viện:
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
20/12/19, Bài giảng viện:
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
17/02/20, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
04/03/20, Hội nghị, hội thảo:
MIS-IMH research school on Mathematics of Data

Công bố khoa học mới