Bài giảng viện

Bài giảng đại chúng "Những thách thức trong Giảng dạy Toán học, từ bậc phổ thông đến bậc tiến sỹ"
Người trình bày: Giáo sư Neal Koblitz

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 25 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Từ kinh nghiệm tại một số nước đang phát triển cũng như tại Mỹ và nhiều năm ở Liên Xô trước đây, tôi sẽ trao đổi về những bài học về phương thức tốt nhất để giúp một nhà toán học tương lại có thể đón nhận một sự nghiệp tươi sáng.

Các đề tài được trao đổi gồm:

  • Chuẩn bị cho sinh viên toán làm việc trong các lĩnh vực ứng dụng và trong các ê kíp làm việc liên ngành
  • Nền tảng xã hội cho một nhà toán học
  • Một số ưu việt của hệ thống giáo dục tại Mỹ ở trình độ cao
  • Mối quan hệ giữa nghiên cứu và giảng dạy
  • Vai trò của nhà toán học trong xã hội

Trở lại

Công bố khoa học mới