Bài giảng viện

Very weak solutions to wave equation
Báo cáo viên: Giáo sư Michael Ruzhansky (Imperial College, London)

Thời gian: 9h30-10h30, Thứ 6, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A6, 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk we discuss the notion of very weak solutions for equations with singular coefficients. We discuss the motivation, very weak well-posedness, and numerical modelling.

Trở lại

Công bố khoa học mới