WEEKLY ACTIVITIES

March 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems.
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On a class of binary non-linear programming problems: Computational complexity & Approximation algorithms.
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa)

Seminar on Algebraic Geometry
Tính toán địa phương của liên thông Gauss-Manin
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Analytic Geometry
Simplicity of Steinberg algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Seminar on Geometry and Topology
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Seminar on Analytic Geometry
Simplicity of Steinberg algebras III
Người báo cáo: Trần Giang Nam

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Some applications of p-adic numbers
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Seminar on Geometry and Topology
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions"
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Twisted derived equivalence for abelian surfaces
Speaker: Zhiyuan Li ( Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Universal Secant Bundles and Syzygies
Speaker: Michael Kemeny (University of Wisconsin-Madison)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
An Efficient Algorithm for Determining the Connected Orthogonal Convex Hulls
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Seminar on Algebra and Number Theory
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Seminar on Analysis
Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quyết (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Queues with Variable Service Speed: Exact Solutions and Scaling Limits
Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (University of Tsukuba & Vietnam-Japan University)

February 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Counterexample to Fujita conjecture in positive characteristic
Speaker: Lei Zhang (USTC)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Sasaki-Einstein and Kähler-Einstein metric on 5-manifolds and weighted hypersurfaces
Speaker: Joonyeong Won (KIAS)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
An application of a Bogomolov-Gieseker type inequality to counting invariants
Speaker: Soheyla Feyzbakhsh (Imperial College)

Seminar on Algebraic Geometry
Gauss-Manin connection
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Analytic Geometry
Simplicity of Steinberg algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

January 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
Regularity of optimal solutions and multipliers to a elliptic optimal control problem.
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Seminar on Algebra and Number Theory
A fiberwise criterion for flatness of morphisms of infinite type
Speaker: Phùng Hồ Hải

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Tournaments and bipartite tournaments without vertex disjoint cycles of different lengths (phần 2)
Người trình bày: Ngô Đắc Tân - Viện Toán học.

Seminar on Algebraic Geometry
Hecke Operators (II)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
A closed form formula for swaption pricing in Heath-Jarrow-Morton framework and various applications
Báo cáo viên: Trịnh Tuấn Phong (Credit Agricole and Investment Bank, France)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Intersection cohomology of the moduli of of 1-dimensional sheaves and the moduli of Higgs bundles
Speaker: Junliang Shen (MIT)

Colloquium Lecture
Fast computation: the magic of sampling
Trình bày: GS. Vũ Hà Văn

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Vojta's conjecture and arithmetic dynamics
Speaker: Yohsuke Matsuzawa (Brown University)

Seminar on Algebra and Number Theory
Flat extensions and birational maps
Speaker: Đoàn Trung Cường

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Regularity and depth of squarefree monomial ideals
Người trình bày: Trần Nam Trung - Viện Toán học

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Một số vấn đề về định lý hội tụ trung bình trong xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không chính qui
Báo cáo viên: Lương Đức Trọng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Algebraic deformation theory for algebras and presheaves. L-infinity structure on the Gerstenhaber-schack complex
Báo cáo viên: Đinh Văn Hoàng (Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM)

Seminar on Algebra and Number Theory
On the expected number of zeros of random polynomials
Speaker: Phạm Việt Hùng

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Regularity and depth of squarefree monomial ideals (phần 2)
Người trình bày: Trần Nam Trung ( Viện Toán học)

Seminar on Analytic Geometry
Simplicity of Steinberg algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Local functionals on the space of probabilities
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Classifying sections of del Pezzo fibrations
Speaker: Sho Tanimoto (Kumamoto University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Some comparison problems on correspondences
Speaker: Fei Hu (University of Oslo)

Seminar on Algebraic Geometry
Introduction to Langlands program
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Hiếu (TU Munich)

Seminar on Algebra and Number Theory
Classification of simple hypersurface singularities in positive characteristic
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (ĐH Thăng Long)

Seminar on Analysis
Some problems in pluripotential theory
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương (Viện Toán học)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Equidistributed statistics on pattern avoiding permutations
Người trình bày: Trần Thị Thu Hương (ĐH Việt Đức)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
The problem of q-moment measures via optimal transportation
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications